Made for Molders
by Molders

Made for Molders
by Molders

Made for Molders
by Molders

Máy ép phun nhựa cao cấp LS

the ONE*-E Dòng máy

Lực kẹp (ton) : 50 ~ 500

 • Chuyển đổi

  Chuyển đổi

 • Hiệu quả cao

  Hiệu quả cao

Máy ép phun nhựa cao cấp LS

the ONE* Dòng máy

Lực kẹp (ton) : 500 ~ 3300

 • Nửa đai ốc

  Nửa đai ốc

 • Hiệu quả cao

  Hiệu quả cao

Máy ép phun nhựa lai cỡ trung LS

WIZ Plus Dòng máy

Lực kẹp (ton) : 450 ~ 3200

 • Nửa đai ốc

  Nửa đai ốc

 • Năng suất

  Năng suất

Xem các sản phẩm khác

WIZ-E Plus Dòng máy

Lực kẹp (ton) : 30 ~ 850

WIZ-E Plus
 • Chuyển đổi
 • Năng suất

WIZ-T Plus II Dòng máy

Lực kẹp (ton) : 90 ~ 380

WIZ-T Plus II
 • Chuyển đổi
 • Hiệu quả chi phí

WIZ-VR II Dòng máy

Lực kẹp (ton) : 35 ~ 600

WIZ-VR II
 • Ép phun trực tiếp
 • Đa dạng

Multi component

 

Multi component
 • Chuyên môn

WIZ-PLT Dòng máy

Lực kẹp (ton) : 1800 ~ 3200

WIZ-PLT
 • Nửa đai ốc
 • Đa dạng

LS NEWS

유튜브 아이콘

LS Mtron - Customer Testimonials at NPE2024

페이스북 아이콘

Check out our NPE2024 show summary video below! https://youtu.be/p3LH9mXbtgo?fea

페이스북 아이콘

LS Mtron opens 210,000-square-foot facility in Texas See more: https://www.lsinj

Hỗ trợ khách hàng

 • Mạng lưới dịch vụ toàn cầu icon

  Mạng lưới dịch vụ toàn cầu

  Tìm hiểu thêm
 • Học viện đào tạo kỹ thuật LS icon

  Học viện đào tạo kỹ thuật LS

  Xem

Bạn cần thêm thông tin chi tiết về máy ép phun nhựa? Các chuyên gia tại
LS Mtron sẽ hỗ trợ bạn.

Đặt câu hỏi trực tuyến