Dịch vụ

Học việc giáo dục kỹ thuật LS Mtron

Học việc giáo dục kỹ thuật LS Mtron -cơ quan giáo dục chuyên môn được Chính phủ cấp giấy phép để tăng cường giáo dục về ép phun - đã được thành lập.

Chúng tôi cung cấp các chương trình giáo dục khác biệt về ép phun để đảm bảo rằng quý khách có thể sử dụng sản phẩm và bảo trì máy móc đúng cách. Chúng tôi đang mở định kỳ các chương giáo dục một cách hệ thống thông qua chương trình hợp tác công nghiệp và học thuật do Chính phủ Hàn Quốc tài trợ, đồng thời cũng đã xây dựng nhiều cơ sở tiện ích khác nhau.

Ngoài ra, chúng tôi đã chuẩn bị các thiết vị máy móc kiểu điện & kiểu thủy lực và thiết bị mô phỏng dùng để thực hành để quý khách có thể trải nhiệm một cách sống động.