Sản phẩm

Xem toàn bộ

Lại một cuộc cách mạng kỹ thuật khác được thực hiện bởi LS!   Sự khác biệt của thành công và kỹ thuật!   Từ khóa cho sự thành công của khách hàng!

Kiểu điện

Kiểu thủy lực

Kiểu điện

 Lực kẹp khuôn

Dòng máy điện ONE*- E
Cao cấp

280,350

WIZ-E Series
điện hoàn toàn

18~850

WIZ-EC Series
nhiều màu/nhiều vật liệu

150,250,400

WIZ-E IBM Series
Thổi

170

WIZ-E LSR Series
Silicon

110~280

Kiểu thủy lực

 Lực kẹp khuôn

the ONE* Series
Hybrid cỡ vừa và lớn

500~3300

WIZ/WIZ-X Series
Hybrid cỡ vừa

500~4000

WIZ-T Series
Hybrid cỡ nhỏ

90~400

M-ES Series
thủy lực kinh tế

450~4000

WIZ-PLT Series
máy Pallet chuyên dụng

2000~4000

DC-ES Series
Máy ép thủy lực nhiều màu

700~1600