Kinh doanh

Giải pháp CSI

Giải pháp CSI của LS Mtron là giải pháp giúp khách hàng có thể đối ứng nhanh chóng với cuộc cách mạng công nghiệp số lần thứ 4 và chuyển đổi kỹ thuật. Giải pháp CSI đang được phát triển và bao gồm giai đoạn bắt đầu là giai đoạn thu thập dữ liệu, giai đoạn tạo các dữ liệu này thành thông tin có ý nghĩa đến giai đoạn trí tuệ thông minh được ứng dụng AI và kỹ thuật xử lý dữ liệu lớn. Hiện tại, chúng tôi đang cung cấp hệ thống CSI-M và CSI-C.

1. CSI-M

CSI-M là giải pháp đối phó với giai đoạn dữ liệu hóa và thông tin hóa. CSI-M đang cung cấp giao diện dữ liệu và chức năng thu thập và giám sát dữ liệu để trích xuất trực tiếp thông tin được tạo ra từ máy ép phun.

  • Giao diện dữ liệu
  • Hệ thống giám sát máy ép phun

2. CSI-C

CSI-C là giải pháp để giám sát và điều khiển các thiết bị xung quanh mà cần thiết cho việc đúc sản phẩm trong máy ép phun thông qua màn hình của người sử dụng máy ép phun.

  • Cải thiện độ tin cậy của dữ liệu thu thập, đồng bộ hóa dữ liệu đúc và dữ liệu thiết bị thông qua máy ép phun
  • Ngăn ngừa lỗi nhập vào của người vận hành bằng chức năng tải tự động của dữ liệu khuôn và thiết bị xung quanh
  • Giảm tiếng ồn và thời gian/chi phí lắp đặt bằng cách giảm chiều dài đường truyền thông tin (máy ép phun↔thiết bị)